Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са в лева с включен ДДС (без включена доставка) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Рам ком ЕООД има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Рам ком ЕООД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Рам ком ЕООД се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена. 
Рам ком ЕООД има правото да променя дневните ценови акции, обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.