Проверете вашите симптоми, като отговорите на следните въпроси.

1. Имате ли треска или температура над 37.5С
2. Имате ли суха кашлица
3. Имате ли затруднение с дишането – задух
4. Имате ли мускулни болки
5. Чувстватне ли отпаданалост

При т.1,2,3  положителен отговор –  незабавно се обърнете към Вашия лекар и потърсете лаборатория за тестване.
При т.1,2  в комбинация с който и да е друг положителен отговор – консултирайте с вашия лекар и тестване в лаборатория.
При т.1 и комбинация с положителен отговор по 4 и 5 – консултирайте с Вашия лекар и проследете състоянието си през следващите дни.
При положителен отговор само на т.4 и 5  – проследете състоянието си през следващите дни и/или се консултирайте с Вашия лекар.

Регистриране за експресен тест за COVID 19

Може да заявите тестване в лаборатория тук, като попълните следната заявка. Ще се свържем с Вас незабавно.
Цена на теста: 25 лв / без ДДС
Желая да ме насочите към лаборатория за тестване за наличие на COVID-19

Съгласявам се с обявената цена и с това, данните ми да бъдат обработвани за целта на теста