Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта или по телефона.
Поръчки се приемат от сайта по всяко време, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката, клиентът има възможност да види списък на продуктите, които купува, и техните цени, имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката Рам ком ЕООД известява за приемането, като изпраща на клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил. Онлайн поръчката в интернет сайта е защитена. В случай на погрешно въведена или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да възникнат грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които Рам ком ЕООД не носи никаква отговорност. Задължение на клиента е да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката.
Рам ком ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на всяка подадена от клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство.
Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от Рам ком ЕООД в случай на:
• липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка; 
• неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на клиента; 
• грешно посочен или непълен адрес за доставка; 
• липса на телефон за контакт с клиента; 
• невъзможност за свързване с клиента на посочения от него телефон (няма връзка с номера, клиентът не отговаря на обаждането); 
• при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите).
При възникване на проблеми с доставката по вина на Рам ком ЕООД всички допълнителни разходи са за сметка на Рам ком ЕООД. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.