Рам ком ЕООД не носи отговорност в случай на загуба на приходи, загуба на печалба, загуба на договори, загуба на данни, както и за каквато и да е друга щета, непряка или произтичаща от нея, дори ако е причинена по негова вина (включително небрежност).
Пълната отговорност на Рам ком ЕООД е ограничена, без оглед на основанието, до сумата, платена от клиента за съответните продукти и/или услуги.