Клиентът приема без възражения настоящите общи условия за продажба от момента, в който завърши поръчката чрез бутона „Приемам Общите условия и потвърждавам поръчката”.
Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между Рам ком ЕООД и клиента за доставката на продукти на територията на България.
Договорът не може да бъде променян, освен ако Рам ком ЕООД не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща.
Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти.
Като приема настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава:
• че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към Рам ком ЕООД.
• че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта; в тази връзка Рам ком ЕООД уточнява, че снимките на продуктите, продавани на интернет сайта, са възможно най-достоверните, но не може да гарантира точно съответствие с предлаганите продукти; затова снимките са възпроизведени в интернет сайта единствено с информативна цел и без ангажимент за Рам ком ЕООД.
Ако клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с Рам ком ЕООД по електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти.