Цената на доставката се заплаща отделно и не е включена в цената на продуктите в сайта, освен ако изрично не е посочено, че стоката е с цена с включена доставка. Цената на доставката се калкулира автоматично от системата и се появява в количката след поставяне на продукти в нея. Когато доставката е до офис на Еконт, цената на доставката се заплаща на Еконт и може да се различава нагоре или надолу в малки граници от калкулираната от системата 
Обявените от клиента данни в поръчката го задължават по следния начин: в случай на грешка при изписване на данните за контакт на получателя на доставката, Рам ком ЕООД не носи отговорност за евентуалната невъзможност да достави продуктите.
Промяна на адреса за доставка, направена след плащане на поръчка, не се взема предвид при доставката на продукти или услуги по тази поръчка. Клиентът обаче може, на собствена отговорност, да поиска от превозвача да промени адреса за доставка. В този случай Рам ком ЕООД не носи отговорност за евентуални грешки при доставката или загуба на пратката от превозвача.
Продуктите и/или услугите обикновено се доставят, респ. изпълняват, в срок от 1 до 10 работни дни след поръчката (без събота, неделя и официални празници).
Датите на доставка и експедиране са дадени само за информация, без да пораждат договорни задължения.
Въпреки това, в случай на неоправдано забавяне на доставката, на клиента ще бъде изпратено съобщение.
При направена поръчка за няколко продукти или услуги, ако към датата на експедиране на поръчката няма наличност на един или повече продукти, клиентът може да получи доставка само на наличните към тази дата продукти.
В този случай Рам ком ЕООД възстановява на Клиента цената на недоставените продукти и/или услуги.
Рисковете, свързани с продуктите, се прехвърлят при доставката им.
Доставката се извършва от превозвач и се удостоверява с документ за получаване в хартиен или електронен вид, подписан от клиента и/или друг получател, посочен от клиента в поръчката.
В случай на повреда при транспорт, несъответствие на доставените продукти и/или услуги с поръчката или грешка на клиента в поръчката, съобщена предварително на Рам ком ЕООД, получателят трябва много точно да заяви своите възражения при доставката, директно върху товарителницата
Във връзка с това, задължение на клиента е да провери съдържанието на доставката, както и съответствието и състоянието на продуктите в момента на доставката.
Тази проверка се счита за извършена в момента, в който клиентът или упълномощено от него лице подпише товарителницата, представена от превозвача.
Ако е заявил възражения, Клиентът задължително трябва да откаже доставката и да изиска от превозвача незабавното вземане на продуктите, след като предварително се е уверил, че са спазени условията за връщане на продуктите. 
На по-късен етап могат да се приемат само рекламации за съществени несъответствия на доставените продукти, подадени при условията за рекламация или съгласно законовата гаранция за скрити дефекти.
Отказът в момента на доставката на поръчаните продукти от клиент може да се разглежда като злоупотреба, ако клиентът не може да докаже, че посочените в талона за доставка нередности действително са налице.
Ако Рам ком ЕООД установи, че нередностите наистина съществуват, поръчката на клиента ще бъде анулирана и обработена в съответствие с посочените условия за връщане на стока по-горе; при това трябва да се уточни, че никакви разходи за връщане няма да бъдат дължими от клиента за незабавното вземане на продуктите от превозвача.
Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.