Предлаганите от Рам ком ЕООД продукти са в съответствие с действащото европейско законодателство и приложимите в Европа стандарти.

Продаваните от Рам ком ЕООД продукти могат да бъдат използвани единствено по предназначение. Рам ком ЕООД в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилна употреба или приложение на продукт.

Клиентът се ползва също и от законовата гаранция за скрити дефекти. Само продукти с доказан скрит дефект подлежат на връщане на Рам ком ЕООД по тази причина.

Клиентът, който декларира, че доставеният от Рам ком ЕООД  продукт има скрит дефект, трябва да представи и доказателство за това.

 Гаранциите не покриват:
• подмяна на пчелен мед и др. пчелни продукти с повреден бандерол; 
• ненормална или неправомерна експлоатация на продуктите; 
• повреди и последствия от тях при експлоатация, несъответстваща на предназначението на продукта; 
• повреди и последствия от тях, свързани с външни причини.

Важно!
Гаранцията за продукта включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и ползване на продукта, били те умишлени или не. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване, намокряне, оголване и късане на кабели и други подобни.  Гаранцията не важи в случай на опит за остраняване на повредата от клиента. Гаранцията не включва софтуерни проблеми, както и проблеми  вследствие на инсталиране на различни приложения.
 
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 
Търговската гаранция, предоставена от Рам ком ЕООД не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.